top of page

Privacy policy

POLITICA DE PRELUCRARE A DATELOR CU CARACTER PERSONAL

PRELUCRAREA DATELOR DUMNEAVOASTRĂ CU CARACTER PERSONAL 

Dorim să oferim servicii turistice dar și să respectăm legislația din domeniul protecției datelor la cele mai înalte standarde profesionale, dar și să implementăm cele mai înalte standarde de confidențialitate și transparență cu privire la datele cu caracter personal pe care le prelucrăm în activitatea noastră curentă. Valorile noastre fundamentale sunt definite de protecția și transparența totală în ceea ce privește prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal în cadrul prestării serviciilor noastre. 

Politica de Prelucrare a Datelor cu Caracter Personal descrie categoriile datelor dumneavoastră cu caracter personal pe care le prelucrăm, modalitățile și scopurile în care le colectăm, în ce situații transferăm date cu caracter personal, precum și drepturile și opțiunile de care dispuneți în acest sens. În același timp, Politica de Prelucrare a Datelor cu Caracter Personal detaliază modul în care prelucrăm datele cu caracter personal în gestionarea relației cu clienții, cel mai adesea pentru a vă ține la curent cu cele mai recente oferte.  

Vă rugăm să consultați și Termenii și Condițiile disponibile la adresa www.businesstravel.ro și Politica privind Cookies (inclusă în Termeni și condiții) unde este detaliat modul în care utilizăm cookie-urile și alte tehnologii similare prin intermediul paginii noastre de internet.   

OPERATORUL DATELOR DUMNEAVOASTRĂ CU CARACTER  PERSONAL 

Operatorul în relația cu datele dvs. cu caracter personal este Societatea BUSINESS TRAVEL TURISM SRL, cu sediul în București, Aleea Alexandru, nr.9 A, sector 1, tel. +4 021.231-5619, fax +4 021.231-5622, e-mail office@businesstravel.ro, denumită generic BUSINESS TRAVEL.

CATEGORII DE DATE CU CARACTER PERSONAL PRELUCRATE  

Datele cu caracter personal pe care le prelucrăm pot include: 

 • Informații de contact, cum ar fi numele dumneavoastră, adresa poștală, inclusiv adresa de domiciliu, în cazul în care ne-ați comunicat-o, adresa profesională, numărul de telefon, numărul de telefon mobil, numărul de fax și adresa de e-mail;

 • Informații suplimentare prelucrate în contextul unui raport contractual cu BUSINESS TRAVEL sau comunicate în mod voluntar de către dumneavoastră, cum ar: fi instrucțiuni acordate, plăți efectuate, orice alte informații privind rezervări sau accesarea unor oferte ale BUSINESS TRAVEL;

 • În contextul serviciilor prestate putem, de asemenea, colecta și prelucra categorii speciale de date cu caracter personal, cum ar fi: date privind apartenența la un sindicat, date de sănătate etc.;

 • Detalii ale vizitelor dumneavoastră la birourile noastre sau orice alte detalii cu privire la modul în care interacționați cu noi;

 • Datele rezultate din navigarea dvs. pe pagina noastră de internet colectate prin intermediul cookie-urilor și a tehnologiilor similare, conform Politicii cookies a BUSINESS TRAVEL, cum ar fi:

 • data și ora la care ai accesat serviciile noastre, software-ul sau browser-ul pe care le folosești; 

 • informații despre sistemul de operare al computerului tău, cum ar fi setările privind limba, hardware-ul tău - informații despre rezoluția ecranului folosit

 • locația de unde accesezi site-ul nostru.

 •   informații cu privire la istoricul accesărilor tale și activitatea ta pe site-ul nostru web, mai exact informații cu privire la la paginile pe care le-ai văzut, timpul petrecut pe site sau pe o anumita pagină ori zonele de pe o anumita pagină. 

TEMEIURILE JURIDICE PENTRU PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL 

Orice operațiune de prelucrare a datelor dumneavoastră cu caracter personal va fi efectuată pe baza unuia dintre temeiurile juridice de mai jos: 

 • Prelucrarea este necesară pentru încheierea sau executarea unui contract la care dumneavoastră sunteți parte;

 • Prelucrarea este necesară în vederea respectării unei obligații legale a operatorului; 

 • Prelucrarea este efectuată în temeiul consimțământului dumneavoastră; 

 • Prelucrarea este necesară în vederea protejării intereselor vitale ale dumneavoastră sau ale altei persoane fizice;

 • Prelucrarea este necesară în scopul intereselor legitime ale BUSINESS TRAVEL sau ale unui terț (e.g. când prelucrarea este necesară pentru executarea unui contract la care este parte organizația dumneavoastră), cu excepția cazurilor în care interesele sau drepturile și libertățile dumneavoastră fundamentale prevalează asupra acestor interese;

 • În cazul categoriilor speciale de date, prelucrarea se va face dacă, pe lângă un temei juridic general de prelucrare a datelor,  fost obținut consimțimântul persoanei vizate; 

ÎN CE SCOPURI VĂ PRELUCRĂM DATELE CU CARACTER PERSONAL? 

Vă putem folosi datele cu caracter personal în următoarele scopuri: 

 • Oferirea de servicii turistice sau asociate acestora; 

 • Gestionarea și administrarea relației contractuale cu clienții noștri; 

 • Respectarea obligațiilor noastre legale (cum ar fi obligații de raportare către autoritățile fiscale); 

 • Gestionarea securității și accesului în sediile noastre, gestionarea utilizării sistemelor IT utilizate de BUSINESS TRAVEL (e.g. pagina de internet, platformele de management a datelor, sistemele de comunicații utilizate), inclusiv prevenirea și detectarea amenințărilor de securitate, a fraudelor sau a altor activități neautorizate sau malițioase; 

 • În scopul respectării hotărârilor judecătorești și exercitării și/sau apărării drepturilor și intereselor noastre; 

 • Activități de marketing - utilizăm adresa ta de email pentru a îți trimite newsletter personalizate cu privire la produsele si serviciile noastre, cu acceptul tău. Poți sa te dezabonezi de la comunicările de marketing prin email, in orice moment, făcând click pe butonul Unsubscribe de la subsolul fiecărui newsletter primit prin e-mail de la noi.  

 • Analizarea și îmbunătățirea serviciilor și comunicărilor noastre către dumneavoastră, inclusiv  (întrucât avem un interes legitim să ne îmbunătățim în mod continuu serviciile) efectuarea de sondaje în rândul clienților cu privire la nivelul de satisfacție al clienților cu privire serviciile BUSINESS TRAVEL și

 • În orice scop aferent și/sau auxiliar oricărora dintre cele de mai sus, sau în orice alt scop pentru care datele dumneavoastră cu caracter personal ne-au fost furnizate, cu respectarea legislației aplicabile. 

De asemenea, pe baza consimțământului dumneavoastră, vă putem transmite diverse comunicări prin canalele pe care le-ați aprobat pentru a vă ține la curent cu privire la ultimele oferte în domeniul turistic, anunțuri și alte informații cu privire la serviciile, produsele, evenimentele și proiectele BUSINESS TRAVEL sau alte evenimente promoționale. 

DEZVĂLUIREA DATELOR DUMNEAVOASTRĂ 

Putem dezvălui datele dvs. cu caracter personal către alți prestatori de servicii turistice cu care colaborăm pentru furnizarea serviciilor, precum și alte autorități publice, entități indicate de dvs., (care poate fi clientul nostru sau o terță parte implicată), sau alte entități în contextul furnizării serviciilor BUSINESS TRAVEL (cum ar fi: furnizori de servicii de asigurare etc.). Ne vom asigura de fiecare dată când efectuăm asemenea dezvăluiri, că destinatarii acestor date respectă cerințele legale privind prelucrarea datelor personale. 

Pentru prelucrarea datelor cu caracter personal, putem utiliza persoane împuternicite, precum furnizori de soluții IT necesare pentru managementul afacerii, inclusiv soluții de contabilitate, sau soft-uri online necesare administrării site-ului. Vom încheia acorduri pentru prelucrarea datelor cu caracter personal cu toate persoanele împuternicite cu prelucrarea datelor personale, care vor include clauze specifice, care să ne asigure ca acestea își asumă obligațiile de a prelucra datele cu caracter personal (inclusiv obligația de a le șterge sau a furniza la cerere informații despre datele prelucrate) în acord deplin cu legislația aplicabilă și ca oferă o protecție adecvata datelor tale cu caracter personal.

BUSINESS TRAVEL nu va furniza (prin vânzare sau închiriere) către terți datele tale cu caracter personal. Este posibil să divulgam date cu caracter personal instituțiilor care aplică legea, în măsura în care acest lucru este prevăzut de lege sau este strict necesar pentru prevenirea, depistarea sau urmărirea penală, ori combaterea infracțiunilor și a fraudelor sau dacă suntem altfel obligați, prin lege, să facem acest lucru. Este posibil să fim nevoiți să divulgăm date cu caracter personal către Autoritățile competente pentru a ne proteja și a ne apăra drepturile sau bunurile societății ori drepturile și bunurile partenerilor noștri de afaceri.

TRANSFERUL DATELOR DUMNEAVOASTRĂ CU CARACTER PERSONAL ÎN STRĂINĂTATE 

Putem să transferăm datele dumneavoastră cu caracter personal în state ce fac parte din Spațiul Economic European sau în state care au fost recunoscute de Comisia Europeană ca asigurând un nivel adecvat de protecție a datelor cu caracter personal, dacă acest transfer este necesar pentru prelucrarea conform scopurile permise descrise mai sus. 

În situații excepționale, dacă este necesar asigurării serviciilor BUSINESS TRAVEL pentru Scopurile Permise, putem transfera datele dumneavoastră cu caracter personal în state terțe care nu au fost recunoscute de Comisia Europeană ca asigurând un nivel adecvat de protecție. 

Ne vom asigura că aceste transferuri internaționale sunt efectuate sub rezerva unor măsuri de protecție adecvate (cum ar fi, în baza unor Clauze Contractuale Standard aprobate de Comisia Europeana) așa cum se impune prin Regulamentul General privind Protecția Datelor (UE) 2016/679 sau prin alte dispoziții legale aplicabile. Ne puteți contacta în orice moment, folosind datele de contact de mai jos, dacă doriți informații suplimentare cu privire la aceste măsuri de protecție.  

ACTUALIZAREA DATELOR DUMNEAVOASTRĂ CU CARACTER PERSONAL 

În cazul în care oricare dintre datele cu caracter personal pe care ni le-ați furnizat suferă modificări, spre exemplu dacă vă schimbați prenumele, numele sau adresa de e-mail sau dacă doriți să anulați orice fel de cerere adresată nouă, sau dacă luați cunoștință de faptul că deținem orice date cu caracter personal incorecte cu privire la dumneavoastră, vă rugăm să ne contactați prin e-mail la: dpo@businesstravel.ro

Nu vom fi răspunzători pentru nicio pierdere decurgând din date cu caracter personal incorecte, neautentice, insuficiente sau incomplete pe care dumneavoastră ni le furnizați. 

CÂT TIMP PĂSTRĂM DATELE DUMNEAVOASTRĂ CU CARACTER PERSONAL? 

BUSINESS TRAVEL a implementat măsuri tehnice și organizatorice pentru organizarea procesului și a criteriilor specifice pentru prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal (inclusiv conform procedurilor noastre de arhivare). 

Vom înceta prelucrarea datelor cu caracter personal atunci când nu mai sunt necesare în mod rezonabil în Scopurile Permise, ori atunci când vă retrageți consimțământul (dacă este cazul) și 

 1. nu mai există motive legitime și imperioase care justifică prelucrarea în continuare de către BUSINESS TRAVEL(inclusiv obligația legală a BUSINESS TRAVEL de a continua să stocheze datele respective) și care prevalează asupra intereselor, drepturilor și libertăților dumneavoastră sau 

 2. dacă nu ne mai sunt necesare în vederea constatării, exercitării sau apărării unui drept în instanță. 

DREPTURILE DUMNEAVOASTRĂ ÎN LEGĂTURĂ CU PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL 

Sub rezerva anumitor condiții legale, aveți următoarele drepturi în legătură cu prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal: 

 • Dreptul de a solicita o copie a datelor cu caracter personal referitoare la dumneavoastră pe care le deținem; 

 • Dreptul la rectificarea oricăror date cu caracter personal incorecte sau incomplete;

 • Dreptul la opoziție sau la restricționarea utilizării de către noi a datelor dumneavoastră cu caracter personal; 

 • Dreptul de a vă retrage consimțământul pentru prelucrarea datelor prelucrate pe bază de consimțământ; 

 • Dreptul la ștergerea datelor dumneavoastră cu caracter personal, în situațiile în care v-ați retras consimțământul, prelucrarea nu mai este necesară sau prelucrarea respectivă este contrară legii;

 • Dreptul la portabilitatea datelor ce vă permite să solicitați să transmitem datele personale unei alte entități/operator indicat de dumneavoastră;

 • Dreptul de a vă retrage consimțământul pentru prelucrările efectuate pe bază de consimțământ. Retragerea consimțământului dumneavoastră nu va afecta legalitatea prelucrării pe baza consimțământului de dinaintea retragerii acestuia. În cazurile în care vă retrageți consimțământul, BUSINESS TRAVEL nu va mai prelucra datele dumneavoastră cu caracter personal și va lua măsurile corespunzătoare pentru ștergerea datelor dumneavoastră cu caracter personal. BUSINESS TRAVEL va putea, totuși, prelucra datele dvs. cu caracter personal dacă există un alt temei legal pentru respectiva prelucrare.

Dacă descoperim orice încălcare a procesului de prelucrare a datelor cu caracter personal, care prezintă un risc pentru drepturile și libertățile tale, vom informa Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal. 

Dacă încălcarea procesului de prelucrare a datelor cu caracter personal  ar putea afecta în orice mod  drepturile și libertățile tale vei fi informat imediat cu privire la această încălcare. 

      Dacă doriți să vă exercitați drepturile menționate mai sus, vă rugăm să ne contactați, folosind următoarele detalii de contact: 

 • str. Aleea Alexandru, nr.9 A, sector 1, București, România

 • E-mail: dpo@businesstravel.ro 

 • Fax: (0040 21.231-5622)

Pentru a ne conforma obligațiilor legale de securitate și confidențialitate a datelor ce ne revin, atunci când vă exercitați unul dintre drepturile de care beneficiați în calitate de persoană vizată, este posibil să vă cerem să vă dovediți identitatea, comunicându-ne o copie unui document identificare sau orice alte informații necesare pentru a verifica faptul că solicitarea vine din partea persoanei vizate relevante. 

Vom lua în considerare orice solicitări sau plângeri pe care le primim și vă vom transmite un răspuns cu respectarea termenelor prevăzute de lege. Dacă nu sunteți mulțumit de răspunsul nostru sau considerați că prelucrarea este făcută cu încălcarea legislației aplicabile, puteți formula o plângere la autoritatea de supraveghere a datelor din România: Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal – cu sediul în Bd. Gheorghe Magheru nr. 28-30, București, România.  

bottom of page